Dnes je: 23. 02. 2019  
| HomePage | Objednávka |   
   
Hlavné menu

Areál+
Atrakcie+
Centrálna chata
Ceny a služby
Firemné a spoločenské akcie
Fotogaléria
Kontakty
Navigácia
Piknik, grill & barbeque
Píšete (aj) o nás...
Šport+
Ubytovanie
Žiarske akcie
Žiarske zvesti

CENNÍK PRE SEZÓNU 2018/19
Branecké kurzy KOŽAS a školské výlety 2019. Pre inšpiráciu sa pozrite na Kurz ochrany zdravia a života pre Gymnázium Hlinská, Žilina. Viac tu.

Cenník školských výletov a škôl v prírode nájdete tu.

Štandardné ceny ubytovania, stravy i ostatných služieb nájdete tu.

Hromadné pobyty a akcie - cena dohodou.

Všetko o Silvestrovskom pobyte 2019 u nás nájdete tu.

Kontakt
CHATA ŽIAR
013 15 Rajecká Lesná
Slovenská republika

GPS: N49 01.658 E18 40.570

Tel:
+421 (0)41 5 42 44 42
Mobil:
+421 (0)903 310 387
Mail:
ziar@chataziar.sk

Hrady a zámky
Vydané dňa 01. 01. 2008 (počet prečítaných: 23832)

Rajecká dolina má pestrú históriu a svedkovia vekov dávno minulých to potvrdzujú. Ak vás fascinuje minulosť, stačí ich navštíviť...

Do 30 km
Vzdialenosť i prístup je udávaný od Chaty Žiar.


Hrad Lietava
Druhý najväčší hrad na Slovensku.
Pomerne rozsiahle a dosť zachované zrúcaniny hradu na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m.
Hrad sa pyšne vypína nad krajinou a je z neho nádherný výhľad do okolia. Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok. Hrad je naozaj peknou ukážkou architektonických detailov a preto sme sa rozhodli sprístupniť vám ich prostredníctvom väčšieho množstva fotografií.
Smer Žilina.
Viac tu.
Súľovský hrad
Zvyšky murív hradu, vtesnané do bralných škár v Súľovských skalách, vysoko nad miestnou časťou Súľov.
Zo stavieb sa zachovali základy budov a stopy po trámoch a kotveniach klenby vysekané v skale a nepatrné zvyšky múrov s otvormi po oknách. V dolnom hrade je zachovalá časť paláca s rozhľadnou plošinou na jeho opornej skale, badateľný je aj vstup do hradu so strieľňou v skale a prekopaná skalná tiesňava pred vstupom do horného hradu. V hornom hrade je v strednom paláci klenba a stopy po kamenom schodišti, skalný pylón ktorý nesie stopy po schodišti a pri ktorom sa dierou v murive a železným rebríkom vchádza do najvyšie položenej časti hradu so stopami po cisterne a rozhľadnej veži.
Smer Žilina, alebo Považská Bystrica. Leží na ceste z Bytče do Hradnej.
Viac tu.
Hrad Hricov
Najstarší údaj o Hričove je z roku 1208, keď sa spomína ako prediálny majetok nitrianskeho biskupstva.
Smer Žilina, alebo Považská Bystrica.
Viac tu.
Kuneradský zámok
Gróf Ballestrém v rokoch 1914-1916 vo vyššej časti Kuneradskej doliny nad obcou dal vybudovať lovecký zámok v duchu modernej secesie podľa vzoru francúzskej architektúry. Blokovú stavbu s prevýšeným stredom oživujú veže, arkády, terasy a vonkajšie schodiská. Vysoké strechy s vikiermi vyvolávajú predstavu gotického sídla. Romanticky pôsobiaci zámok mal obdobne riešené aj interiéry.
Zámok vo svojich počiatkoch mal slúžiť aj ako letovisko vtedajším cisárom Rakúska a Nemecka - Františkovi Jozefovi a Villhemovi II. Uskutočneniu tohoto zámeru zabránila 1. svetová vojna. Zámok slúžil ako príležitostné sídlo grófskej rodiny Ballestrémovcov, ktorí dochádzali dvakrát do roka, a to na jar a jeseň. Bol vybavený komfortne a najmodernejším zariadením. Mal i vlastnú elektráreň na vodný pohon. Naproti zámku je umelý vodopád, ktorý vytvára odpadová voda z turbínového náhonu.
Pobyt Ballestrémovcov v zámku sa spájal s prehliadkou lesov, s oboznámením sa s prácou lesníkov a zamestnancom zámku, ako aj poľovačkami. Grófska rodina bola vzdelaná, priateľská a nábožná. V zámku dala zriadiť kaplnku svätej Terezky Ježiškovej. Počas 2. svetovej vojny po čiastočnom potlačení povstania nemeckej jednotky 25. septembra 1944 zámok vypálili, pretože bol sídlom partizánskeho štábu. Roku 1959 zámok zrekonštruovali a odvtedy slúžil pre zdravotné účely.
Budatínsky zámok
Zachovalý, verejnosti sprístupnený hrad na predmestí Žiliny, pri vtoku Kysuce do Váhu.
V priestoroch Budatínskeho zámku sídli Považské múzeum Žilina (zal. 1936), vlastivedné múzeum s okresnou a čiastočne i oblastnou pôsobnosťou. Vlastivedné expozície tu prezentujú vývin prírody a spoločnosti (vrátane národopisu) od najstarších čias, s dôrazom na špecifiká zbernej oblasti, ku ktorým patrí o. i. drotárstvo a unikátne drotárske umenie; upútajú aj historické zbierky (doklady hrdelného práva Žiliny, cechové predmety), bronzové archeologické nálezy, doklady o slovanskom osídlení stredného Považia a kováčske stredoveké nástroje spod hradu Vršatec. V bývalých hospodárskych budovách sídli aj Štátny okresný archív.
Smer Žilina.
Viac tu.
Bytčiansky hrad
Centrum areálu tvorí štvorkrídlový objekt kaštieľa s arkádovým nádvorím, ústrednou vstupnou vežou a s kruhovými vežami na nárožiach. Sobášny palác pri kaštieli sa vyznačuje bohatou sgrafitovou ornamentikou s figurálnymi a rastlinnými motívmi okolo kamenných okien a portálu.
V hlavnom objekte kaštieľa je umiestnený Štátny oblastný archív, v Sobášnom paláci sú výstavné priestory Považského múzea. Po dokončení úprav budú budovy areálu slúžiť kultúrno-spoločenským účelom a cestovnému ruchu. S realizáciou pamiatkovej obnovy sa začalo po 1960. Dlhodobá úprava, ktorej výsledkom bude prinavrátenie vzhľadu areálu do thurzovského obdobia, sa postupne realizuje. Sobášny palác je už v pôvodnej podobe zo začiatku 17. storočia.
Smer Žilina, následne Považská Bystrica.
Viac tu.
Považský hrad
Najstaršou časťou hradu bola veža, stojaca na najvyššom bode brala, a gotický palác. Veľké predhradie oválneho tvaru obklopoval hradný múr, ktorý chránili zo SV dve hranolové veže. Prístupová cesta, vedúca na hrad zo SV, je v teréne dodnes viditeľná. Vstupnú bránu chránila hranolová veža s barbakanom.
Čiastočne sa zachovali múry paláca, veží a opevnenia. Na paláci sú viditeľné otvory okien, miestami so zachovanými renesančnými rímsami. Z bývalých hospodárskych budov, postavených na nádvorí, sú viditeľné len časti múrov, prípadne ich základy. V niektorých priestoroch sú zvyšky renesančných klenieb.
Smer Žilina, Považská Bystrica.
Viac tu.


Do 50 km
Vzdialenosť i prístup je udávaný od Chaty Žiar.


Hrad Strečno
Rekonštruovaná hradná zrúcanina nad obcou na ľavom brehu Váhu, povyše Strečnianskeho prielomu. Spolu so Starým hradom (na druhej strane Váhu 3 km povyše) vytvára ojedinelú dvojicu stredovekých pevností, ktoré ovládali v minulosti horné Považie a dnes tvoria neodmysliteľnú súčasť prírodnej scenérie. Národná kultúrna pamiatka.
Pôvodne tvorili hradné zrúcaniny, zvyšky palácov, kaplnky a veží, vklinené do skalného masívu, s prírodným rámcom krajiny jednotný kompozičný celok. Po začatí konzervačných prác na korunách murív, ktoré sa uskutočnili začiatkom nášho storočia, sa veľa nezmenilo. Potom však nastalo obdobie veľkých "záchranných" prác, ktoré prinieslo aj potrebné statické zabezpečenie hradnej skaly, avšak siueta hradu ako aj jeho historická hodnota, značne utrpela. Pôvodná stredovcká cesta (dnes vydláždená), obchádzajúca hradné hralo a vedie návštevníka k vstupnej bráne s premostením nad skalnatou hradobnou priekopu. Do nádvoria je možné nakuknúť cez mrežu brány. Ak prídete v čase sprístupnenia hradu, môžete si obzrieť celý areál s dominujúcou vežou a konštrukciami hradných palácov až po kaplnku. Musíte mať veľkú predstavivosť, pretože ani terajšia rekonštrukcia a ani sprievodcovia vám nepodajú verný obraz ako hrad pôvodne vyzeral. Napriek tomu sa hrad stal miestnou atrakciou (zo spomínaných bastiónov napríklad strieľa replika bronzového dela) a keď spojíte jeho návštevu s blízkym Starým hradom, môžeme vás ubezpečiť, že si prídete na svoje.
Smer Žilina, následne Martin.
Viac tu.Starhrad
Zrúcaniny hradu, dvíhajúce sa vo výške 475m. priamo nad Váhom, na jeho pravom brehu, výrazná dominanta Považia. Jeden z dvojice hradov Strečno-Starýhrad.
Hrad postavili na ochranu starej cesty vedúcej Považím, neďaleko brodu, kde stará cesta prechádzala z pravého brehu na ľavý. Patril Varínskemu panstvu a spočiatku sa volal Varín, spomína sa v roku 1267. Názov Starý hrad dostal až po postavení Strečna, ktoré prevzalo jeho pôvodnú funkciu. prvýkrát sa tak spomína v roku 1384. Najstaršou časťou hradu bola útočištná veža, ktorá mohla vzniknúť ešte v 13.storočí. Hrad vtedy patril predkom Balassovcov, potm Matúšovi Čákovi a v roku 1323 zvolenskému županovi Dončovi. Neskôr sa dostal do kráľovských rúk. V 14.storočí, keď sídlil na hrade kráľovský kapitán s posádkou, postavili niektoré obytné a hospodárske budovy. Od roku 1443 patril väčšinou Pongrácovcom, okrem krátkych období, keď sa o hrad bojovalo ako napríklad v rokoch 1529-1553 v zemepanskej vojne s Mikulášom Kostkom zo Strečna. Pongrácovci tu bývali až do 16.storočia, keď si v Krasňanoch postavili pohodlný renesančný kaštieľ a nepohodlný hrad opustili. Do začiatku 18.storočia sídlili na hrade jeho strážcovia. Po ich odchode začal hrad postupne chátrať.
Smer Žilina, následne Martin.
Viac tu.Hrad Sklabyňa
Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi budovami. Dominujúcou bola mohutná hranolová veža, situovaná na najvyššom bode brala. V rokoch 1460-1480 hrad prestavali a rozšírili o predhradie na severnej strane, ktoré opevnili dvoma polygonálnymi baštami. V roku 1468 na mieste, kde stála kedysi východná veža, postavili kaplnku. V roku 1554 hrad opravili a dostavali druhé predhradie chránené baštou.
Z hradu sa zachovala značná časť murív kaplnky, v ktorej sa zachovali gotické nábehy rebier klenby, časti veže, palácov, hospodárskych budov, opevnenia, bášt i kaštieľa. Miestami stoja múry do výšky niekoľkých metrov, inde sú viditel'né len v teréne. Napriek tomu je pôdorys hradu veľmi dobre čitateľný. Na kaplnke sa zachovali aj ostenia gotických, pôvodne lomených okien, zvyšky omietky a na zrúcanine kaštieľa viaceré renesančné architektonické detaily (okná, portál, nábehy rebier).
Smer Žilina, následne Martin.
Viac tu.Bojnický zámok
V súčasnosti romantický zámok, s čiastočne ponechaným pôvodne gotickým a renesančným základom hradu. Je dobre viditeľný z veľkej časti horného Ponitria, leží na severnom okraji mestečka. Národná kultúrna pamiatka.
Smer Prievidza.
Viac tu.Hrad Zniev
Zrúcanina hradu na vápencovom vrchu Zniev v nadmorskej výške 985m, teda takmer 500m nad mestečkom. Hradný vrch tvorí severné zakončenie samostatného pohoria Žiar, nadväzujúceho na Lúčanskú Fatru.
Smer Žilina, následne Martin.
Viac tu.


Zdroje:
www.muzeum.sk
www.zamky.sk


(Celý článok! | Autor: admin | Informačný e-mailVytlačiť článok)

Novinky

27.01.2019: Klzisko
Začíname zalievať klzisko...

27.01.2019: Zľavokupóny Zľavadňa 2019 v predaji.
Využite možnosť zakúpiť výhodne balík "Lyžovačka 2019": ubytovanie + skipas + dieťa do 10 rokov zdarma.
Kupón nájdete tu.

12.04.2018: Orientačný kalendár obsadenosti 2019
Klik tu.
Uvádzame výhradne vypredané termíny.

Dôležité linky
Počasie
Endorfun - zážitková agentúra
PaintballPočet prístupov: