KALIBER 2010 - jesenný endorfínový výplach!!!

Autor: admin (admin@chataziar.sk), Téma: Airsoft a Paintball
Vydané dňa 21. 10. 2008 (3023 × prečítané)




Pravidlá turnaja, ktorý sa koná v sobotu 6. 11. 2010, prihlasovacie formuláre, podmienky účasti. Určené hráčom.

PAINTBALL turnaj - podmienky účasti

Každý hráč/hráčka (ďalej len hráč) musí mať minimálne 15 rokov.
Hrať nesmú osoby pod vplyvom akejkoľvek omamnej látky.
Hrať nesmú osoby, ktoré vylúči hlavný rozhodca.

Hráči do 18 rokov musia k prihláške priložiť súhlas s účasťou od svojho právneho zástupcu.
Každý hráč podpísom účastníckej listiny potvrdzuje účasť na turnaji na vlastné riziko.
Družstvá nie sú limitované vekom, ani pohlavím. Čím viac žien v družstve tým lepšie.

Družstvo musí mať minimálne 3 a maximálne 5 osôb.
Počas turnaja sa môže počet hráčov v družstve ľubovolne pohybovať v tomto rozmedzí.

Pred každým súbojom družstvo nahlási menný zoznam a počet hráčov.
Počas súboja nie je povolené striedanie.
Počas súboja nie je možné dopĺňanie počtu hráčov.
Počet hráčov v družstve je súčasť taktiky. Traja šikovní hráči dokážu zmiesť nespolupracujúcu 5 - ticu.
Zvyšok tímu môže zatiaľ šetriť sily do ďalšieho boja.
Každé družstvo môže nahlásiť maximálne 5 hráčov.
Zámena nahlásených hráčov za iných je zakázaná.

O hre rozhodujú 5- ti rozhodcovia.
3-ja v poli a po jednom na základniach.
Ich rozhodnutie je konečné a nespochybniteľné.
Akýkoľvek útok (slovný, jednotlivá strela, cielená paľba a pod.) na rozhodcu je dôvodom na vylúčenie družstva, bez nároku na vrátenie poplatkov. Okamžité neuposlúchnutie pokynu rozhodcu je dôvodom na vylúčenie družstva, bez nároku na vrátenie poplatkov.

Každý hráč musí mať zbraň a prilbu zapožičanú od organizátora.
Nie je dovolené hrať vlastnými zbraňami.
Organizátor okrem zbrane a prilby poskytuje kompletnú výstroj:
ochranný overal, chránič krku, rukavice, kuklu. Tieto veci môže mať hráč vlastné.
Hráč smie použiť výhradne strelivo dodané organizátorom.

Herný systém: boj o vlajku.

Program, podmienky aj ceny sú orientačné, akcia sa vyvíja! Informácie o programe pre návštevníkov a ostatné informácie tu.

Fotky z paintball arény kde budete hrať nájdete tu.

Čo to je paintball, nájdete tu.

Ilustračnú akciu (aka deti/paintball turnaj/lukostreľba) nájdete tu.

Ako vyzerá GURU SESSION párty nájdete tu.

Bojuje sa klasickým vypadávajúcim systémom.
V úvode turnaja vylosuje rozhodca úvodné dvojice družstiev, vyhlási sa časový sled jednotlivých súbojov.
Jeden súboj bude trvať 30 min.
Každý hráč má na začiatku hry plný zásobník, t.j. 200 gulí.
Hrá sa vždy plných 30 minút, alebo do úplného vystrieľania gulí v niektorom z mužstiev.

Každé družstvo začína hru zo svojej základne.
Strany družstvám určí rozhodca pomocou hodu mincou.
Pred základňou má každé družstvo umiestnenú svoju vlajku.
Pointou súboja je ukradúť súperovi JEHO vlajku a doniesť ju na SVOJU základňu.

Boduje každý zásah.
Každý zasiahnutý zakričí nahlas "ZÁSAH" a so zdvihnutou rukou sa vracia na základňu svojho družstva, kde nahlási zásah rozhodcovi. Ten zaregistruje bod a utrie hráčovi značku.

Potom vybieha hráč späť do boja. Hráč môže začať paľbu až po prekročení označenej bezpečnostnej zóny základne. Každý zásah sa počíta za jeden bod, bez rozdielu, či bol úspešným strelcom spolu/či protihráč. Úspešný únos vlajky sa hodnotí 15 bodmi.
Za úspešný únos vlajky sa pokladá odovzdanie vlajky svojmu rozhodcovi na SVOJEJ základni.

V prípade, že bude zasiahnutý nositeľ vlajky, ukladá okamžite vlajku na zem a riadi sa podľa bodu ....
Pokiaľ vlajku zodvihne zo zeme prvý ďalší únosca, pokračuje v únose.
Pokiaľ vlajku zodvihne zo zeme prvý majiteľ vlajky, snaží sa ju odovzdať SVOJMU rozhodcovi na SVOJOM stanovišti, ktorý ju ihneď po odovzdaní vracia na miesto. Záchrana vlajky je nebodovaná.

Organizácia turnaja:

Registrácia družstiev sa končí v sobotu 6.11. o 10.00. Družstvo sa musí prihlásiť písomne/mailom na jednu z uvedených adries, alebo osobne do konca registrácie.
Družstvo musí vopred uhradiť poplatky spojené s účasťou na turnaji.
Za záväzne prihlásené družstvo sa považuje družstvo, ktoré splnilo všetky podmienky organizátora. Nesplnenie ktorejkoľvek podmienky môže byť dôvodom vylúčenia družstva, bez nároku na vrátenie poplatkov.

Poplatky

Štartovné PAINTBALL: 12,- EUR/osoba | Strelivo: 0,05 EUR/ks | 1 zbraň/1 súboj: 200 nábojov | 3 - 5 členné družstvá
(v cene štartovného: obed, zapožičanie výstroja a zbrane na kurz i turnaj, párty)

Do prihlasovacieho mailu na adresu marek@chataziar.sk uveďte:
Názov tímu, pod ktorým budete vystupovať (ak už je vulgarizmus nutný, tak max na úrovni slova "ritka", ok? :).
Meno zástupcu tímu a telefonický kontakt.
Počet členov tímu a menný zoznam.
Počet detí, ktoré s Vami prídu + vek detí.